Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

It can be seen from… that…
Din faptul că...reiese...
Per la descrizione di dati non elaborati
As can be seen from…, …
După cum putem observa din...,....
Per la descrizione di dati non elaborati
The data would seem to suggest that…
Datele par să sugereze faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
The figures reveal that…
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
From the figures it is apparent that…
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati
Several noteworthy results were…
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
The results of the present study demonstrate that…
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...was positively correlated with…
...a fost corelat pozitiv cu...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
As predicted, …
După cum am anticipat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
This finding is consistent with X's contention that…
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Per effettuare un paragone fra dati
This finding reinforces X's assertion that…
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

The statistics show that…
Statisticile demonstrează faptul că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
According to the statistics…
Conform statisticilor...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
When one looks at the statistics, one can see that…
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistically speaking…
Din punct de vedere statistic...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti