Danese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Det kan ses ud fra... at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Figurerne afslører at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... var absolut korreleret med...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Som forudset,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Per effettuare un paragone fra dati
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Statistikkerne viser at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
I følge statistikkerne...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisk set...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti