Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Uit ... blijkt dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
・・・・に見られるように、・・・・
Zoals ... aantoont, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
このデータはおそらく・・・・を示している。
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
この図は・・・・ということを明らかにしている。
De cijfers onthullen dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati
・・・・という注目すべき結果になった。
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... verhoudt zich positief tot ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
予想通り、・・・・
Zoals voorspeld, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Per effettuare un paragone fra dati
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

・・・・ということをこの統計は示している。
De statistieken tonen aan dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計によると、・・・・
Volgens de statistieken ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計的に見て、・・・・
Statistisch gezien ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti