Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
... on nähtävissä, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
・・・・に見られるように、・・・・
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
このデータはおそらく・・・・を示している。
Aineisto viittaa siihen, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Luvut osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Lukujen perusteella on selvää, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
・・・・という注目すべき結果になった。
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
・・・・は確かに・・・・と関係している。
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
予想通り、・・・・
Kuten ennustettu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Per effettuare un paragone fra dati
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

・・・・ということをこの統計は示している。
Tilastot näyttävät, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計によると、・・・・
Tilastojen mukaan...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計的に見て、・・・・
Tilastollisesti puhuen...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti