Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
ตามสถิติ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
พูดอย่างสถิติ
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti