Tedesco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Wie ... zeigt, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
Die Zahlen legen offen, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... korreliert positiv mit... .
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
Wie prognostiziert, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
Rein statistisch gesehen,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti