Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
・・・・という注目すべき結果になった。
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
予想通り、・・・・
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
・・・・ということをこの統計は示している。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
統計によると、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
統計的に見て、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti