Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

... on nähtävissä, että...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Aineisto viittaa siihen, että...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Per la descrizione di dati non elaborati
Luvut osoittavat, että...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Lukujen perusteella on selvää, että...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kuten ennustettu, ...
كما هو متقّع، ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Per effettuare un paragone fra dati
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Tilastot näyttävät, että...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastojen mukaan...
وفقاً للإحصائيّات...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tilastollisesti puhuen...
من الناحية الإحصائيّة
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti