Russo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Ĝi povas esti vidita de... tio...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Как можно заметить, исходя из..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Per la descrizione di dati non elaborati
La ciferoj malkaŝas, ke...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Per la descrizione di dati non elaborati
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...estis pozitive korelaciita kun...
... хорошо сочеталось с ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kiel antaŭdiris,...
Как мы и предполагали...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Per effettuare un paragone fra dati
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

La statistikoj montras, ke...
Статистика показывает, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Laŭ la statistiko...
Согласно статистике...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistike parolante...
Статистиически...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti