Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Ĝi povas esti vidita de... tio...
... on nähtävissä, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Aineisto viittaa siihen, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
La ciferoj malkaŝas, ke...
Luvut osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...estis pozitive korelaciita kun...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Kiel antaŭdiris,...
Kuten ennustettu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Per effettuare un paragone fra dati
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

La statistikoj montras, ke...
Tilastot näyttävät, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Laŭ la statistiko...
Tilastojen mukaan...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistike parolante...
Tilastollisesti puhuen...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti