Greco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
Στατιστικά μιλώντας...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti