Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
・・・・という注目すべき結果になった。
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
予想通り、・・・・
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
・・・・ということをこの統計は示している。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
統計によると、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
統計的に見て、・・・・
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti