Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti