Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti