Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

Det kan ses ud fra... at...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Hvilket kan ses ud fra..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Det ser ud til at dataene foreslår at...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Per la descrizione di dati non elaborati
Figurerne afslører at...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
... var absolut korreleret med...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Som forudset,...
كما هو متقّع، ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Per effettuare un paragone fra dati
Dette resultat styrker X's påstand om at...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Statistikkerne viser at...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
I følge statistikkerne...
وفقاً للإحصائيّات...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statistisk set...
من الناحية الإحصائيّة
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti