Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

从...可以看出...
To může být vidět z..., že...
Per la descrizione di dati non elaborati
从...可以看出...
Jak je možno vidět z..., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
这些数据可以表明...
Zdá se, že údaje naznačují...
Per la descrizione di dati non elaborati
数据表明...
Čísla ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
从这些数据可以看出...
Z údajů je zřejmé, že...
Per la descrizione di dati non elaborati
几个值得注意的结果是...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
目前研究结果表明...
Výsledky této studie ukazují, že...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

...的数字上升/下降/保持不变。
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
与...有关的数据...上升/下降了
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...和...呈正相关
...pozitivně koreloval(a) s...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
正如所预测的,...
Jak se dalo předpokládat,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
这一发现和X的论点是一致的,即...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Per effettuare un paragone fra dati
此发现进一步确认X的主张,即...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
与X的发现一致,...和...呈正相关
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

统计数据显示...
Dané statistiky ukazují, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
根据数据统计,...
Podle daných statistických údajů...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
通过数据统计,可以看出...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
据数据统计,...
Statisticky řečeno...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
据统计数据,我们可以推测...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti