Turco | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
...'den görülebileceği üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
Sayılar gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
Tahmin edildiği üzere ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
İstatistiklere göre ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti