Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
ตามสถิติ...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
พูดอย่างสถิติ
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti