Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
... on nähtävissä, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
Aineisto viittaa siihen, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
Luvut osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
Kuten ennustettu, ...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
Tilastot näyttävät, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
Tilastojen mukaan...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
Tilastollisesti puhuen...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti