Esperanto | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
...estis pozitive korelaciita kun...
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
Kiel antaŭdiris,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
La statistikoj montras, ke...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
Laŭ la statistiko...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
Statistike parolante...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti