Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Statistiche

Statistiche - Dati empirici

To může být vidět z..., že...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Jak je možno vidět z..., ...
从...可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Zdá se, že údaje naznačují...
这些数据可以表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Čísla ukazují, že...
数据表明...
Per la descrizione di dati non elaborati
Z údajů je zřejmé, že...
从这些数据可以看出...
Per la descrizione di dati non elaborati
Některé pozoruhodné výsledky byly...
几个值得注意的结果是...
Per la descrizione di dati non elaborati particolarmente importanti
Výsledky této studie ukazují, že...
目前研究结果表明...
Per la descrizione di dati non elaborati

Statistiche - Presentazione di dati statistici

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
...的数字上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
与...有关的数据...上升/下降了
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Per la descrizione di dati statistici e dei relativi trend in un lasso di tempo dato
...pozitivně koreloval(a) s...
...和...呈正相关
Per illustrare la correlazione fra due gruppi di dati
Jak se dalo předpokládat,...
正如所预测的,...
Per confermare le tue previsioni descrivendo un trend
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Per effettuare un paragone fra dati
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
此发现进一步确认X的主张,即...
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Per mostrare che i tuoi dati sono coerenti con i dati di qualcun altro

Statistiche - Conclusioni

Dané statistiky ukazují, že...
统计数据显示...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Podle daných statistických údajů...
根据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
通过数据统计,可以看出...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Statisticky řečeno...
据数据统计,...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
据统计数据,我们可以推测...
Per sviluppare un'idea e interpretare i dati statistici
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Per sviluppare un'idea e trarre conclusioni in base ai risultati ottenuti