Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Értem, amit mond.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
....-val/vel ellentétben, a .......
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Azt mondanám, hogy ...
.....라고 말하고 싶습니다.
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Nekem úgy tűnik, hogy ...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Véleményem szerint ...
제 생각에는, ...
Per esporre un'opinione personale
Véleményem szerint ...
저의 관점에서는, ...
Per esporre un'opinione personale
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Per esporre un'opinione personale
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Per argomentare
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Hozzátéve ...., de ....
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Ezzel ellentétben ....
반대로, ...
Per correggere una credenza sbagliata
Másrészt viszont ....
한편으로는 ...
Per introdurre una parte di un argomento
Másrészt ...
다른 한편으로는 ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Ellentében a ....-val/vel, a ....
... 에도 불구하고, ...
Per controargomentare credenze o dati
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
... 한 사실에도 불구하고,
Per controargomentare credenze o dati
Tudományosan/történelmileg ...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Mellékesen....
부수적으로, ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Továbbá ....
게다가, ...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto