Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
一般来说,我同意...,因为...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
人们较倾向于同意...,因为...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Értem, amit mond.
我能理解他/她的观点。
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
我完全同意...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
我完全赞同...的观点。
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
总的来说,我不同意...,因为...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
人们较倾向于不同意...,因为...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
我强烈不同意...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
我坚决反对...的观点
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
就...方面,...和...相似/不同
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
和...比,...表明...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
....-val/vel ellentétben, a .......
对比...,...是...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
在...方面,...和...是相似的
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
在...方面,...和...不同
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
第一...,与此对比,第二...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
...和...的一个不同点是...,而...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Azt mondanám, hogy ...
我想说的是...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Nekem úgy tűnik, hogy ...
对我来说,它像是...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Véleményem szerint ...
在我看来...
Per esporre un'opinione personale
Véleményem szerint ...
我认为...
Per esporre un'opinione personale
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
我的观点是...
Per esporre un'opinione personale
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Per argomentare
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
我相信...,因为...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
现在让我们分析/转到/研究...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Hozzátéve ...., de ....
诚然...,但是...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
...是对的,但是事实上...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
诚然...,但是...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Ezzel ellentétben ....
相反...
Per correggere una credenza sbagliata
Másrészt viszont ....
一方面...
Per introdurre una parte di un argomento
Másrészt ...
另一方面...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Ellentében a ....-val/vel, a ....
尽管...
Per controargomentare credenze o dati
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
尽管...
Per controargomentare credenze o dati
Tudományosan/történelmileg ...
从科学/历史角度讲...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Mellékesen....
附带说一句...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Továbbá ....
此外...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto