Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Demek istediğini anlıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
...'a tamamen katılıyorum.
Sunt în totalitate de acord că...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Mă opun total ideii conform căreia...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...'a karşın ...'daki ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Demek istediğim ...
Aş putea spune că...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Bana öyle görünüyor ki ...
Impresia mea este că...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Bence ...
După părerea mea,...
Per esporre un'opinione personale
Benim bakış açıma göre ...
Din punctul meu de vedere...
Per esporre un'opinione personale
... görüşündeyim.
Sunt de părere că...
Per esporre un'opinione personale
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Per argomentare
İnancıma göre ... çünkü ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admitem faptul că..., dar...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se admite faptul că..., însă...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Ancak buna karşıt olarak ...
Din contră,...
Per correggere una credenza sbagliata
Bir açıdan baktığımızda ...
Pe de o parte...
Per introdurre una parte di un argomento
Diğer açıdan baktığımızda ...
Pe de altă parte...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
... olmasına rağmen
Contrar...
Per controargomentare credenze o dati
... gibi bir gerçeğe rağmen
În ciuda faptului că...
Per controargomentare credenze o dati
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Antiparantez ...
Întâmplător...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Buna ilaveten ...
Mai mult decât atât...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto