Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Demek istediğini anlıyorum.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
...'a tamamen katılıyorum.
W pełni się zgadzam z...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
...'a karşılık ... gösterir ki ...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...'a karşın ...'daki ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
....i...rożnią się pod względem...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Demek istediğim ...
Powiedziałbym, że...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Bana öyle görünüyor ki ...
Wydaje mi się, że...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Bence ...
Moim zdaniem...
Per esporre un'opinione personale
Benim bakış açıma göre ...
Z mojego punktu widzenia...
Per esporre un'opinione personale
... görüşündeyim.
Jestem zdania, że...
Per esporre un'opinione personale
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Per argomentare
İnancıma göre ... çünkü ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Wprawdzie..., ale...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Ancak buna karşıt olarak ...
Przeciwnie, ...
Per correggere una credenza sbagliata
Bir açıdan baktığımızda ...
Z jednej strony...
Per introdurre una parte di un argomento
Diğer açıdan baktığımızda ...
Z drugiej strony...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
... olmasına rağmen
Pomimo/Wbrew...
Per controargomentare credenze o dati
... gibi bir gerçeğe rağmen
Pomimo faktu, że...
Per controargomentare credenze o dati
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Antiparantez ...
Nawiasem mówiąc, ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Buna ilaveten ...
Ponadto...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto