Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Jag håller helt med om att ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
I motsats till ..., ... visar ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... till skillnad från ... är...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... liknar ... när det gäller ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Jag skulle säga att ...
Ik zou zeggen dat ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
För mig verkar det som att ...
Het lijkt mij dat ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Enligt min åsikt ...
Naar mijn mening ...
Per esporre un'opinione personale
Från min synpunkt sett ...
Vanuit mijn standpunt ...
Per esporre un'opinione personale
Jag är av den uppfattningen att ...
Ik ben van mening dat ...
Per esporre un'opinione personale
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Per argomentare
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Visserligen ... men ...
Toegegeven ..., maar ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Tvärtom ...
Integendeel, ...
Per correggere una credenza sbagliata
Å ena sidan ...
Enerzijds ...
Per introdurre una parte di un argomento
Å andra sidan ...
Anderzijds ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Trots ...
Ondanks ...
Per controargomentare credenze o dati
Trots att ...
Ondanks het feit dat ...
Per controargomentare credenze o dati
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
För övrigt/Förresten ...
Bijkomend ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Dessutom ...
Bovendien ...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto