Hindi | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Jag håller helt med om att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är helt och hållet emot idén att ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
I motsats till ..., ... visar ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... till skillnad från ... är...
... की तुलना मे, ... ... है.
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... liknar ... när det gäller ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Jag skulle säga att ...
मेरा मानना है कि...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
För mig verkar det som att ...
मुझे लगता है कि...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Enligt min åsikt ...
मेरी राय है कि...
Per esporre un'opinione personale
Från min synpunkt sett ...
मेरे दृष्टिकोण से
Per esporre un'opinione personale
Jag är av den uppfattningen att ...
मेरा मानना है कि
Per esporre un'opinione personale
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Per argomentare
Det är min åsikt att ... eftersom ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Låt oss nu analysera/undersöka ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Visserligen ... men ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Tvärtom ...
इसके विपरीत
Per correggere una credenza sbagliata
Å ena sidan ...
एक तरफ से...
Per introdurre una parte di un argomento
Å andra sidan ...
दूसरी तरफ से
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Trots ...
इन... के होते हुए भी...
Per controargomentare credenze o dati
Trots att ...
इन... के होते हुए भी...
Per controargomentare credenze o dati
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
För övrigt/Förresten ...
वैसे...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Dessutom ...
इसके अतिरिक्त...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto