Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Per esporre un'opinione personale
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Per esporre un'opinione personale
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Per esporre un'opinione personale
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Per argomentare
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Per correggere una credenza sbagliata
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Per introdurre una parte di un argomento
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Trots ...
Huolimatta...
Per controargomentare credenze o dati
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Per controargomentare credenze o dati
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Dessutom ...
Lisäksi...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto