Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Értem, amit mond.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
W pełni się zgadzam z...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
....-val/vel ellentétben, a .......
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
....i...rożnią się pod względem...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Powiedziałbym, że...
Azt mondanám, hogy ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Wydaje mi się, że...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Moim zdaniem...
Véleményem szerint ...
Per esporre un'opinione personale
Z mojego punktu widzenia...
Véleményem szerint ...
Per esporre un'opinione personale
Jestem zdania, że...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Per esporre un'opinione personale
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Per argomentare
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Wprawdzie..., ale...
Hozzátéve ...., de ....
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Przeciwnie, ...
Ezzel ellentétben ....
Per correggere una credenza sbagliata
Z jednej strony...
Másrészt viszont ....
Per introdurre una parte di un argomento
Z drugiej strony...
Másrészt ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Pomimo/Wbrew...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Per controargomentare credenze o dati
Pomimo faktu, że...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Per controargomentare credenze o dati
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Tudományosan/történelmileg ...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Nawiasem mówiąc, ...
Mellékesen....
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Ponadto...
Továbbá ....
Per introdurre un'analisi analitica di un punto