Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ik begrijp zijn/haar punt.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
ฉันยอมรับว่า...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
In tegenstelling tot ..., toont ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Ik zou zeggen dat ...
ฉันจะพูดว่า...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Het lijkt mij dat ...
ดูเหมือนว่า...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Naar mijn mening ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Per esporre un'opinione personale
Vanuit mijn standpunt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Per esporre un'opinione personale
Ik ben van mening dat ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Per esporre un'opinione personale
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Per argomentare
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Toegegeven ..., maar ...
ยอมรับ...แต่...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Integendeel, ...
ในทางตรงกันข้าม...
Per correggere una credenza sbagliata
Enerzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Per introdurre una parte di un argomento
Anderzijds ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Ondanks ...
ถึงแม้ว่า...
Per controargomentare credenze o dati
Ondanks het feit dat ...
ถึงแม้ว่า...
Per controargomentare credenze o dati
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Bijkomend ...
โดยบังเอิญ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Bovendien ...
นอกจากนี้...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto