Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Broadly speaking, I agree with… because…
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
One is very much inclined to agree with… because…
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
I can see his/her point.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
I entirely agree that…
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
One is very much inclined to disagree with… because…
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
I strongly disagree that…
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
I am firmly opposed to the idea that…
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

…and…are similar/different as regards to…
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
In contrast to…, …shows…
Verrattuna ..., ... näyttää...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
…by contrast with… is/are…
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
…is similar to… in respect of…
... muistuttaa ... suhteessa...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
…and… differ in terms of...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
The first…, by contrast, the second…
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
One difference between… and… is that…, whereas…
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

I would say that…
Voisin sanoa, että...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
It seems to me that…
Vaikuttaa siltä, että...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
In my opinion…
Mielestäni...
Per esporre un'opinione personale
From my point of view…
Omalta näkökantiltani katsoen...
Per esporre un'opinione personale
I am of the opinion that…
Olen sitä mieltä, että...
Per esporre un'opinione personale
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Per argomentare
It is my belief that… because…
Uskon, että..., sillä...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Let us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Admittedly…, but…
Kieltämättä..., mutta...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
It is true that…, yet the fact remains that…
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Granted, …, nevertheless…
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
On the contrary, …
Päinvastoin...
Per correggere una credenza sbagliata
On the one hand…
Toisaalta...
Per introdurre una parte di un argomento
On the other hand…
Toisaalta...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
In spite of…
Huolimatta...
Per controargomentare credenze o dati
Despite the fact that…
Huolimatta siitä, että...
Per controargomentare credenze o dati
Scientifically/Historically speaking…
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Incidentally…
Ohimennen...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Furthermore…
Lisäksi...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto