Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
W pełni się zgadzam z...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... की तुलना मे, ... ... है.
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
....i...rożnią się pod względem...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

मेरा मानना है कि...
Powiedziałbym, że...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
मुझे लगता है कि...
Wydaje mi się, że...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
मेरी राय है कि...
Moim zdaniem...
Per esporre un'opinione personale
मेरे दृष्टिकोण से
Z mojego punktu widzenia...
Per esporre un'opinione personale
मेरा मानना है कि
Jestem zdania, że...
Per esporre un'opinione personale
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Per argomentare
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
यह सच है कि..., लेकिन...
Wprawdzie..., ale...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
यह सच है कि..., लेकिन...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
इसके विपरीत
Przeciwnie, ...
Per correggere una credenza sbagliata
एक तरफ से...
Z jednej strony...
Per introdurre una parte di un argomento
दूसरी तरफ से
Z drugiej strony...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
इन... के होते हुए भी...
Pomimo/Wbrew...
Per controargomentare credenze o dati
इन... के होते हुए भी...
Pomimo faktu, że...
Per controargomentare credenze o dati
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
वैसे...
Nawiasem mówiąc, ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
इसके अतिरिक्त...
Ponadto...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto