Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
In tegenstelling tot ..., toont ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... की तुलना मे, ... ... है.
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

मेरा मानना है कि...
Ik zou zeggen dat ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
मुझे लगता है कि...
Het lijkt mij dat ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
मेरी राय है कि...
Naar mijn mening ...
Per esporre un'opinione personale
मेरे दृष्टिकोण से
Vanuit mijn standpunt ...
Per esporre un'opinione personale
मेरा मानना है कि
Ik ben van mening dat ...
Per esporre un'opinione personale
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Per argomentare
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
यह सच है कि..., लेकिन...
Toegegeven ..., maar ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
यह सच है कि..., लेकिन...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
इसके विपरीत
Integendeel, ...
Per correggere una credenza sbagliata
एक तरफ से...
Enerzijds ...
Per introdurre una parte di un argomento
दूसरी तरफ से
Anderzijds ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
इन... के होते हुए भी...
Ondanks ...
Per controargomentare credenze o dati
इन... के होते हुए भी...
Ondanks het feit dat ...
Per controargomentare credenze o dati
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
वैसे...
Bijkomend ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
इसके अतिरिक्त...
Bovendien ...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto