Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Értem, amit mond.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
Verrattuna ..., ... näyttää...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Päinvastoin kuin ..., ... on...
....-val/vel ellentétben, a .......
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... muistuttaa ... suhteessa...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Voisin sanoa, että...
Azt mondanám, hogy ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Vaikuttaa siltä, että...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Mielestäni...
Véleményem szerint ...
Per esporre un'opinione personale
Omalta näkökantiltani katsoen...
Véleményem szerint ...
Per esporre un'opinione personale
Olen sitä mieltä, että...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Per esporre un'opinione personale
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Per argomentare
Uskon, että..., sillä...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Kieltämättä..., mutta...
Hozzátéve ...., de ....
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Päinvastoin...
Ezzel ellentétben ....
Per correggere una credenza sbagliata
Toisaalta...
Másrészt viszont ....
Per introdurre una parte di un argomento
Toisaalta...
Másrészt ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Huolimatta...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Per controargomentare credenze o dati
Huolimatta siitä, että...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Per controargomentare credenze o dati
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Tudományosan/történelmileg ...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Ohimennen...
Mellékesen....
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Lisäksi...
Továbbá ....
Per introdurre un'analisi analitica di un punto