Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Jag håller helt med om att ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
Verrattuna ..., ... näyttää...
I motsats till ..., ... visar ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Päinvastoin kuin ..., ... on...
... till skillnad från ... är...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... muistuttaa ... suhteessa...
... liknar ... när det gäller ...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Voisin sanoa, että...
Jag skulle säga att ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Vaikuttaa siltä, että...
För mig verkar det som att ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Mielestäni...
Enligt min åsikt ...
Per esporre un'opinione personale
Omalta näkökantiltani katsoen...
Från min synpunkt sett ...
Per esporre un'opinione personale
Olen sitä mieltä, että...
Jag är av den uppfattningen att ...
Per esporre un'opinione personale
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Per argomentare
Uskon, että..., sillä...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Kieltämättä..., mutta...
Visserligen ... men ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Päinvastoin...
Tvärtom ...
Per correggere una credenza sbagliata
Toisaalta...
Å ena sidan ...
Per introdurre una parte di un argomento
Toisaalta...
Å andra sidan ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Huolimatta...
Trots ...
Per controargomentare credenze o dati
Huolimatta siitä, että...
Trots att ...
Per controargomentare credenze o dati
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Ohimennen...
För övrigt/Förresten ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Lisäksi...
Dessutom ...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto