Russo | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Согласие
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Я полностью согласен, что...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Я совершенно не соголасен с...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
Verrattuna ..., ... näyttää...
И наоборот, ... показывает...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Päinvastoin kuin ..., ... on...
В отличие от...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... muistuttaa ... suhteessa...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... ja ... eroavat ... perusteilta...
... и ... различаются в понимании ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Первое...., второе, напротив, ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Voisin sanoa, että...
Я бы предположил, что...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Vaikuttaa siltä, että...
Мне кажется, что...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Mielestäni...
Я считаю, что...
Per esporre un'opinione personale
Omalta näkökantiltani katsoen...
По моему мнению...
Per esporre un'opinione personale
Olen sitä mieltä, että...
Я придерживаюсь мнения, что...
Per esporre un'opinione personale
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Per argomentare
Uskon, että..., sillä...
Я полагаю, что...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Нельзя не заметить, что ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Kieltämättä..., mutta...
Согласен.., но...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Согласен,... , и тем неменее
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Päinvastoin...
Напротив,...
Per correggere una credenza sbagliata
Toisaalta...
С одной стороны
Per introdurre una parte di un argomento
Toisaalta...
С другой стороны...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Huolimatta...
Несмотря на
Per controargomentare credenze o dati
Huolimatta siitä, että...
Хотя...
Per controargomentare credenze o dati
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Говоря научным языком...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Ohimennen...
Между прочим...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Lisäksi...
Более того...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto