Esperanto | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Mi tute konsentas, ke...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Mi tute malkonsentas, ke...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
Verrattuna ..., ... näyttää...
En kontrasto al..., ...montras...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Päinvastoin kuin ..., ... on...
...per kontrasto kun...estas...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
... muistuttaa ... suhteessa...
...estas simila al... rilate...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
... ja ... eroavat ... perusteilta...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
La unua..., kontraste, la dua...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Voisin sanoa, että...
Mi dirus, ke...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Vaikuttaa siltä, että...
Ŝajnas al mi, ke...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Mielestäni...
Miaopinie…
Per esporre un'opinione personale
Omalta näkökantiltani katsoen...
El mia vidpunkto...
Per esporre un'opinione personale
Olen sitä mieltä, että...
Mi estas de la opinio, ke...
Per esporre un'opinione personale
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Per argomentare
Uskon, että..., sillä...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Kieltämättä..., mutta...
Certe..., sed...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Koncedita, ..., tamen...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Päinvastoin...
Kontraŭe, ...
Per correggere una credenza sbagliata
Toisaalta...
Unuflanke...
Per introdurre una parte di un argomento
Toisaalta...
Aliflanke…
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Huolimatta...
Malgraŭ…
Per controargomentare credenze o dati
Huolimatta siitä, että...
Malgraŭ la fakto ke...
Per controargomentare credenze o dati
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Science/Historie parolanta...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Ohimennen...
Parenteze...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Lisäksi...
Krome...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto