Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
Mi tute konsentas, ke...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
Mi tute malkonsentas, ke...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
En kontrasto al..., ...montras...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...per kontrasto kun...estas...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...estas simila al... rilate...
... muistuttaa ... suhteessa...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
La unua..., kontraste, la dua...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

Mi dirus, ke...
Voisin sanoa, että...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Ŝajnas al mi, ke...
Vaikuttaa siltä, että...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
Miaopinie…
Mielestäni...
Per esporre un'opinione personale
El mia vidpunkto...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Per esporre un'opinione personale
Mi estas de la opinio, ke...
Olen sitä mieltä, että...
Per esporre un'opinione personale
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Per argomentare
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Uskon, että..., sillä...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
Certe..., sed...
Kieltämättä..., mutta...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Koncedita, ..., tamen...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
Kontraŭe, ...
Päinvastoin...
Per correggere una credenza sbagliata
Unuflanke...
Toisaalta...
Per introdurre una parte di un argomento
Aliflanke…
Toisaalta...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
Malgraŭ…
Huolimatta...
Per controargomentare credenze o dati
Malgraŭ la fakto ke...
Huolimatta siitä, että...
Per controargomentare credenze o dati
Science/Historie parolanta...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
Parenteze...
Ohimennen...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
Krome...
Lisäksi...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto