Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

一般来说,我同意...,因为...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
人们较倾向于同意...,因为...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
我能理解他/她的观点。
Értem, amit mond.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
我完全同意...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
我完全赞同...的观点。
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

总的来说,我不同意...,因为...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
人们较倾向于不同意...,因为...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
我明白他的意思,但是完全不同意。
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
我强烈不同意...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
我坚决反对...的观点
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

就...方面,...和...相似/不同
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
和...比,...表明...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
对比...,...是...
....-val/vel ellentétben, a .......
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
在...方面,...和...是相似的
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
在...方面,...和...不同
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
第一...,与此对比,第二...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
...和...的一个不同点是...,而...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

我想说的是...
Azt mondanám, hogy ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
对我来说,它像是...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
在我看来...
Véleményem szerint ...
Per esporre un'opinione personale
我认为...
Véleményem szerint ...
Per esporre un'opinione personale
我的观点是...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Per esporre un'opinione personale
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Per argomentare
我相信...,因为...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

现在让我们分析/转到/研究...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
...清楚了,让我们把注意力转到...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
诚然...,但是...
Hozzátéve ...., de ....
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
...是对的,但是事实上...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
诚然...,但是...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
相反...
Ezzel ellentétben ....
Per correggere una credenza sbagliata
一方面...
Másrészt viszont ....
Per introdurre una parte di un argomento
另一方面...
Másrészt ...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
尽管...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Per controargomentare credenze o dati
尽管...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Per controargomentare credenze o dati
从科学/历史角度讲...
Tudományosan/történelmileg ...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
附带说一句...
Mellékesen....
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
此外...
Továbbá ....
Per introdurre un'analisi analitica di un punto