Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Parte centrale

Parte centrale - Accordo

一般来说,我同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
人们较倾向于同意...,因为...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Quando si è d'accordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
我能理解他/她的观点。
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma si hanno comunque delle riserve
我完全同意...
W pełni się zgadzam z...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
我完全赞同...的观点。
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Quando si è in totale accordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Disaccordo

总的来说,我不同意...,因为...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
人们较倾向于不同意...,因为...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Quando si è in disaccordo con la tesi sostenuta da qualcun altro
我明白他的意思,但是完全不同意。
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Quando si ritiene valido il punto di vista di qualcuno ma non lo si condivide
我强烈不同意...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro
我坚决反对...的观点
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Quando si è in totale disaccordo con una tesi sostenuta da qualcun altro

Parte centrale - Paragoni

就...方面,...和...相似/不同
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modo informale di evidenziare similitudini specifiche attraverso un paragone
和...比,...表明...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
对比...,...是...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
在...方面,...和...是相似的
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Per enfatizzare e spiegare una similitudine fra due termini di paragone
在...方面,...和...不同
....i...rożnią się pod względem...
Per enfatizzare e spiegare una differenza fra due termini di paragone
第一...,与此对比,第二...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Per enfatizzare una differenza fra due termini di paragone
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Per evidenziare similitudini specifiche o un paragone fra due termini
...和...的一个不同点是...,而...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Per evidenziare una differenza fra due termini di paragone, può introdurre ad una lista di differenze

Parte centrale - Opinioni

我想说的是...
Powiedziałbym, że...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
对我来说,它像是...
Wydaje mi się, że...
Per esporre un'opinione personale in maniera cauta
在我看来...
Moim zdaniem...
Per esporre un'opinione personale
我认为...
Z mojego punktu widzenia...
Per esporre un'opinione personale
我的观点是...
Jestem zdania, że...
Per esporre un'opinione personale
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Per argomentare
我相信...,因为...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Per esporre un'opinione personale di cui si è sicuri e argomentarla

Parte centrale - Connessioni

现在让我们分析/转到/研究...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
...清楚了,让我们把注意力转到...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Usato per cambiare soggetto e introdurre un nuovo paragrafo
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Per aggiungere informazioni rilevanti ad un argomento già sviluppato
诚然...,但是...
Wprawdzie..., ale...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
...是对的,但是事实上...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
诚然...,但是...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Per accogliere una controargomentazione lasciando comunque aperte altre vie interpretative
相反...
Przeciwnie, ...
Per correggere una credenza sbagliata
一方面...
Z jednej strony...
Per introdurre una parte di un argomento
另一方面...
Z drugiej strony...
Per introdurre l'altro lato di un argomento
尽管...
Pomimo/Wbrew...
Per controargomentare credenze o dati
尽管...
Pomimo faktu, że...
Per controargomentare credenze o dati
从科学/历史角度讲...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Per far riferimento a dati scientifici o eventi storici passati
附带说一句...
Nawiasem mówiąc, ...
Usato per introdurre un altro punto a supporto della tua analisi
此外...
Ponadto...
Per introdurre un'analisi analitica di un punto