Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma