Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Per descrivere un trend in un grafico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Per descrivere un trend in un grafico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Rysunek zawiera...
Per la descrizione di una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Per esporre una previsione basata su un trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... przedstawia...
Testo esplicativo del diagramma
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Rysunek... pokazuje...
Testo esplicativo del diagramma
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Diagram...bada...
Testo esplicativo del diagramma
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Diagram... zobrazowuje...
Testo esplicativo del diagramma