Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Ezen belül a kép tartalmaz ...
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma