Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
このグラフを見てみると、・・・・から規則的に増加し始め・・・・で頂点に達し、・・・・から横ばいになっている。
Per descrivere un trend in un grafico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
この図表によると、・・・・と・・・・間で・・・・の数字が著しく増加し、またもとの値に戻っている。
Per descrivere un trend in un grafico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
グラフは・・・・の時点で水平になっている。
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Resmin içinde ... de dahil durumda.
画像は・・・・を含んでいる。
Per la descrizione di una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
図表を見ると、・・・・と・・・・間には・・・・より・・・・のほうが多くなっている。
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
この図表は・・・・を象徴しており、よって・・・・を表している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
このグラフの様子は・・・・ということを示している。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
グラフにははっきりした傾向があり、それは・・・・という意味にとることができる。
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
このグラフから・・・・ということが予想できる。
Per esporre una previsione basata su un trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
このグラフは複数の視点から解説することができる。第一に分かることは・・・・
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
図・・・・は・・・・を表しています。
Testo esplicativo del diagramma
... figürü ...'i gösteriyor.
図・・・・は・・・・を表している。
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı inceliyor.
図・・・・は・・・・を説明している。
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı resmediyor.
図・・・・は・・・・を示している。
Testo esplicativo del diagramma