Francese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Le graphique montre que... a commencé à augmenter, atteignant... et se stabilisant à un niveau de...
Per descrivere un trend in un grafico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Selon le diagramme, le nombre de...a augmenté considérablement entre...et..., avant de retomber à son niveau initial.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Le graphique montre un plateau au niveau de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Resmin içinde ... de dahil durumda.
L'image contient...
Per la descrizione di una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Le diagramme montre/indique qu'il y a eu plus de...que de...entre...et...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Le diagramme représente...et, par conséquent, montre que...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
La forme du graphique démontre que...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Le graphique a une forme bien définie, et on peut interpréter cela comme...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
On peut ainsi prédire à travers le graphique...
Per esporre una previsione basata su un trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Le graphique peut être interprété de plusieurs façons. Tout d'abord, il montre que...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Figure...représentant...
Testo esplicativo del diagramma
... figürü ...'i gösteriyor.
Figure...montrant...
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagramme...examinant...
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagramme...indiquant...
Testo esplicativo del diagramma