Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
그래프에 따르면, ...는 꾸준히 증가하다가, ...에서 정점을 맞으며, ... 의 수준으로 유지되고 있습니다.
Per descrivere un trend in un grafico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
다이아그램에 따르면, ...의 숫자들은 원상태로 돌아오기 전, ...과 ... 사이에 급격히 증가하였습니다.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
그래프는 ... 의 수준으로 유지되는 것을 보여줍니다.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Resmin içinde ... de dahil durumda.
이 그림 속에는 ...
Per la descrizione di una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
다이아그램을 보시면, ...과 ... 사이에 더 많은 ... 있었음을 알 수 있습니다.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
이 표는 ..을 보여주며, ... 사실을 알려줍니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
이 그래프의 모양은 ... 것을 알려줍니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
이 그래프에는 명확한 패턴이 나타나고 있고, 그 패턴을 통해 우리는 ... 알 수 있습니다.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
그러므로 이 그래프를 통해 ... 예측을 해볼 수 있습니다.
Per esporre una previsione basata su un trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
이 그래프는 여러가지로 해석 가능 합니다. 우선, ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
...를 나타내는 표
Testo esplicativo del diagramma
... figürü ...'i gösteriyor.
...을 보여주는 표
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı inceliyor.
...을 관찰한 표
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı resmediyor.
...을 보여주는 표
Testo esplicativo del diagramma