Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Resmin içinde ... de dahil durumda.
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
... figürü ...'i gösteriyor.
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı inceliyor.
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı resmediyor.
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma