Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Per descrivere un trend in un grafico
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Per descrivere un trend in un grafico
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Resmin içinde ... de dahil durumda.
V obrázku je obsažen(a)...
Per la descrizione di una figura
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Tvar grafu ukazuje, že...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Per esporre una previsione basata su un trend
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

... figürü ...'yi temsil ediyor.
Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Testo esplicativo del diagramma
... figürü ...'i gösteriyor.
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Diagram... zkoumá...
Testo esplicativo del diagramma
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Diagram... znázorňuje
Testo esplicativo del diagramma