Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma