Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Per descrivere un trend in un grafico
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Per descrivere un trend in un grafico
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
Bilden visar ...
Rysunek zawiera...
Per la descrizione di una figura
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Formen på diagrammet visar på att ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Per esporre una previsione basata su un trend
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Figur ... respresenterar ...
Rysunek... przedstawia...
Testo esplicativo del diagramma
Figur ... visar ...
Rysunek... pokazuje...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... undersöker ...
Diagram...bada...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram ... skildrar ...
Diagram... zobrazowuje...
Testo esplicativo del diagramma